Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών για μετεγγραφές και σίτιση ακαδ. έτους 2018-2019

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης, στη Γραμματεία του Τμήματος

από την Παρασκευή 16-11-2018 ως την Παρασκευή 23-11-2018.

Οι αιτούντες, των οποίων η μετεγγραφή εγκρίθηκε λόγω οικονομικών κριτηρίων, πρέπει να καταθέσουν και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά της Εφορίας όλων των μελών της οικογένειας στη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υπάρχουν στο 1ο επισυναπτόμενο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αριθμ.

Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  • Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  • Δύο φωτογραφίες

Κατά το ίδιο διάστημα από την Παρασκευή 16-11-2018 ως την Παρασκευή 23-11-2018 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σίτισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το 2ο επισυναπτόμενο έγγραφο.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση