Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών & Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Φλώρινα, 12 Νοεμβρίου 2019
Μεγάλο Αμφιθέατρο Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Ώρα: 12:00

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και είναι μια ευκαιρία για να εργαστεί ο/η φοιτητής/τρια σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, αλλά και στην αμφίδρομη κι ουσιαστική επικοινωνία του Ιδρύματος με επιχειρήσεις/οργανισμούς.

Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Στόχος της Ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές/τριες για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, τις διαδικασίες συμμετοχής σε αυτό, να γνωρίσουν τη λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και να μοιραστούν με φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν την ΠΑ τις εμπειρίες που αποκόμισαν.

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr