Ηλεκτρονική αίτηση για Ακαδημαϊκή ταυτότητα Πρωτοετών

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για Ακαδημαϊκή ταυτότητα με τους κωδικούς που έχουν παραλάβει από την Γραμματεία του τμήματος.

http://academicid.minedu.gov.gr/

Πρέπει να γίνει πρώτα εγγραφή στο σύστημα
και μετά η αίτηση.

© 2016 nured.uowm.gr