Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017

Έναρξη: Τρίτη 14/02/2017     Λήξη: Κυριακή 19/02/2017

Οδηγίες και κανόνες συμπλήρωσης της δήλωσης

Στο (eUni.StudentsWeb.UserGuide.pdf) υπάρχουν οι γενικές οδηγίες για το σύστημα e-University.

Οι φοιτητές συνδέονται στο https://students.uowm.gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να διαβάσουν προσεχτικά τις οδηγίες για να αποφύγουν λάθη στις δηλώσεις.

Για φοιτητές Β’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 5 (πέντε) υποχρεωτικά μαθήματα και 2 (δύο) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

 

Για φοιτητές Δ’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 4 (Τέσσερα) υποχρεωτικά μαθήματα και 2 (δύο) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι φοιτητές χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’ εξάμηνο, αυτά θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Δ’ εξαμήνου.


Για φοιτητές ΣΤ’ εξάμ.:

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Δηλώνονται 5 (πέντε) υποχρεωτικά μαθήματα.

Προσοχή

Όσο αφορά τις Διδακτικές:

1) Θα δηλωθεί οπωσδήποτε: «2202Υ – Διδακτική της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής»

2) Θα επιλεγεί μια από τις 2 άλλες Διδακτικές (2211Υ – Διδακτική της μητρικής γλώσσας ή 2212Υ – Διδακτική της γνωριμίας με το περιβάλλον)

Όσοι/ες φοιτητές/τριες είχαν επιλέξει  «2211Υ – Διδακτική της μητρικής γλώσσας» στο χειμερινό εξάμηνο, στο εαρινό εξάμηνο θα δηλώσουν «2212Υ – Διδακτική της γνωριμίας με το περιβάλλον».

Όσοι/ες φοιτητές/τριες είχαν επιλέξει  «2209Υ – Διδακτική των εικαστικών» στο χειμερινό εξάμηνο, στο εαρινό εξάμηνο θα δηλώσουν «2211Υ – Διδακτική της μητρικής γλώσσας».

Επιλογής μαθήματα:

Δηλώνεται 2 (δυο) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’ και Δ’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’ και Δ’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του ΣΤ’ εξαμήνου.


Για φοιτητές Η’ εξάμ.:

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Δηλώνονται 3 (τρία) υποχρεωτικά μαθήματα.

Επιλογής μαθήματα:

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έκαναν την πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο,
δηλώνουν 5 (πέντε) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Προσοχή

Όσοι/ες φοιτητές/τριες αποφάσισαν να κάνουν πτυχιακή εργασία* (η οποία αντιστοιχεί με 3 μαθήματα επιλογής), δηλώνουν μόνο 2 (δύο) μαθήματα επιλογής.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες κάνουν την πρακτική άσκηση στο εαρινό εξάμηνο δηλώνουν: «2203Υ Πρακτική Άσκηση» καθώς και τα 3 (τρία) υποχρεωτικά μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’, Δ’ και  ΣΤ’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’, Δ’ και  ΣΤ’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Η’ εξαμήνου.

* Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν πτυχιακή εργασία, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος (μέχρι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου) για να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Επί πτυχίω φοιτητές:

Δηλώνονται όλα τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα.

Δηλώνονται χρωστούμενα επιλογής μαθήματα από το Β’, Δ’, ΣΤ’ και  Η’ εξάμηνο, από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Η’ εξαμήνου.

Για τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τον κ. Μυρωνίδη (τηλ. 23850-55102)

© 2016 nured.uowm.gr