Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2015-2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2015-2016

Έναρξη: Δευτέρα 15/02/2016     Λήξη: Κυριακή 21/02/2016

Οδηγίες και κανόνες συμπλήρωσης της δήλωσης

Στο (eUni.StudentsWeb.UserGuide.pdf) υπάρχουν οι γενικές οδηγίες για το σύστημα e-University.

Οι φοιτητές συνδέονται στο http://students.flo.uowm.gr/

Για φοιτητές Β’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 5 (πέντε) υποχρεωτικά μαθήματα και 2 (δύο) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Για φοιτητές Δ’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 5 (πέντε) υποχρεωτικά μαθήματα και 2 (δύο) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι φοιτητές χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’ εξάμηνο, αυτά θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Δ’ εξαμήνου.

Για φοιτητές ΣΤ’ εξάμ.:

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Δηλώνονται 5 (πέντε) υποχρεωτικά μαθήματα.

Προσοχή

Όσο αφορά τις Διδακτικές:

1) Θα δηλωθεί οπωσδήποτε: «2202Υ – Διδακτική της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής»

2) Θα επιλεγεί μια από τις 2 άλλες Διδακτικές (2211Υ – Διδακτική της μητρικής γλώσσας ή 2212Υ – Διδακτική της γνωριμίας με το περιβάλλον)

Όσοι/ες φοιτητές/τριες είχαν επιλέξει  «2211Υ – Διδακτική της μητρικής γλώσσας» στο χειμερινό εξάμηνο, στο εαρινό εξάμηνο θα δηλώσουν «2212Υ – Διδακτική της γνωριμίας με το περιβάλλον».

Όσοι/ες φοιτητές/τριες είχαν επιλέξει  «2209Υ – Διδακτική των εικαστικών» στο χειμερινό εξάμηνο, στο εαρινό εξάμηνο θα δηλώσουν «2211Υ – Διδακτική της μητρικής γλώσσας».

Επιλογής μαθήματα:

Δηλώνεται 2 (δυο) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’ και Δ’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’ και Δ’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του ΣΤ’ εξαμήνου.

Για φοιτητές Η’ εξάμ.:

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Δηλώνονται 3 (τρία) υποχρεωτικά μαθήματα.

Επιλογής μαθήματα:

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έκαναν την πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο,
δηλώνουν 5 (πέντε) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Προσοχή

Όσοι/ες φοιτητές/τριες αποφάσισαν να κάνουν πτυχιακή εργασία* (η οποία αντιστοιχεί με 3 μαθήματα επιλογής), δηλώνουν μόνο 2 (δύο) μαθήματα επιλογής.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες κάνουν την πρακτική άσκηση στο εαρινό εξάμηνο δηλώνουν: «2203Υ Πρακτική Άσκηση» καθώς και τα 3 (τρία) υποχρεωτικά μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’, Δ’ και  ΣΤ’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’, Δ’ και  ΣΤ’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Η’ εξαμήνου.

* Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν πτυχιακή εργασία, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος (μέχρι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου) για να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Επί πτυχίω φοιτητές:

Δηλώνονται όλα τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα.

Δηλώνονται χρωστούμενα επιλογής μαθήματα από το Β’, Δ’, ΣΤ’ και  Η’ εξάμηνο, από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Η’ εξαμήνου.

Για τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τον κ. Μυρωνίδη (τηλ. 2385055102)

Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης

  1. Επιλέξτε “Προσθήκη” για να εμφανιστεί η λίστα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και τσεκάρετε τα μαθήματα που θέλετε να προσθέσετε
  2. Τσεκάρετε τα μαθήματα της δήλωσης που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο “Διαγραφή”.
  3. Πατήστε το πλήκτρο “Αποστολή” για να αποστείλετε τη δήλωσή σας στη Γραμματεία.
  4. Πατήστε απευθείας  “Αποστολή” αν θέλετε να κάνετε μόνο ανανέωση εγγραφής στο εξάμηνο (Δήλωση χωρίς μαθήματα)
  5. Οι ρυθμίσεις του συστήματος δεν επιτρέπουν τη διαγραφή μαθημάτων από τη δήλωσή σας εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί από τη Γραμματεία
  6. Ειδοποίηση! Το τμήμα στο οποίο ανήκετε  δεν επιτρέπει τη διόρθωση της δήλωσής σας εφόσον την αποστείλετε

© 2016 nured.uowm.gr