Ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Τμημάτων του Π.Δ.Μ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22/05/2020 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική

αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Τμημάτων του Π.Δ.Μ., για το εαρινό

εξάμηνο 2019-2020, από τους φοιτητές του Ιδρύματός.

Η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29/05/2020 και αφορά ΜΟΝΟΝ

τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα του Ιδρύματος.

Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων θα αποστέλλονται

ηλεκτρονικά  σε κάθε φοιτητή μέσω του e-class, του Ιδρυματικού Λογαριασμού

τους καθώς και μέσω σχετικών ανακοινώσεων στην Κεντρική Ιστοσελίδα του

Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος.

© 2016 nured.uowm.gr