Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΑΦΟΡΑ:
1. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Επιστημονικό Πεδίο «Ηλεκτρικές Μηχανές και Έλεγχος Μηχανικών Συστημάτων»
2. Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και τα Επιστημονικά Πεδία «Διαχείριση φυσικών καταστροφών» και «Δυναμική και ρύθμιση»
3. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Επιστημονικό πεδίο «Πληροφορική»

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr