ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τα παρακάτω έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν απο όλους τους φοιτητές που θα κάνουν Πρακτική στους επόμενους μήνες.
Η αίτηση θα σταλεί άμεσα συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία, μαζί με σκαναρισμένο τραπεζικό λογαριασμό στο email praktikiaskisipdm@gmail.com
Το παρουσιολόγιο θα έχει την σφραγίδα και υπογραφή του φορέα και μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα θα παραδοθούν στο γραφείο Π.Α, μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής.

© 2016 nured.uowm.gr