Ενημέρωση σχετικά με τις τηλεφωνικές γραμμές

Σας γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα με τις εισερχόμενες/εξερχόμενες κλήσεις στις Σχολές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Καλών Τεχνών συνεχίζει να υφίσταται. Δυστυχώς, δεν είναι γνωστός ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης. Παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από τη Γραμματεία

© 2016 nured.uowm.gr