Ενημέρωση σχετικά με την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες

Σας ενημερώνουμε ότι οι ακαδημαϊκές ταυτότητες παραλαμβάνονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από το κατάστημα που έχει επιλέξει ο/η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια κατά την υποβολή της αίτησής του/της, επιδεικνύοντας την αστυνομική του/της ταυτότητα και αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό της αίτησης και τον εξαψήφιο κωδικό PIN που έλαβε με sms και e-mail.

Επισημαίνεται ότι μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

© 2016 nured.uowm.gr