Ενημέρωση σχετικά με τη σίτιση φοιτητών/τριών των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Καλών Τεχνών στη Φλώρινα

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Γ1/Σ151/14-12-2021 απόφαση Συγκλήτου του Π.Δ.Μ., οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Καλών Τεχνών στη Φλώρινα θα σιτίζονται όλοι από 8-01-2022 στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου.

Δικαιούχοι

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

© 2016 nured.uowm.gr