Ενημέρωση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-2022 του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο μήνες.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΠΤΝ που έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που διοργανώνει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΠΤΝ κ. Χρήστου Κωνσταντίνος. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 στην αίθουσα zoom https://zoom.us/my/uowm.nured4 και Meeting ID 619-627-3570.

© 2016 nured.uowm.gr