Ενημέρωση και Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2020-2021 του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο μήνες. Για την επιλογή των φοιτητριών/τών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά κι εμπρόθεσμα στο πληροφοριακό σύστημα iposition στη διεύθυνση https://arch.ece.uowm.gr/iposition/index.php .
Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 έως Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020. Οι φοιτήτριες/ές θα πρέπει να ανεβάσουν το αρχείο .pdf της ηλεκτρονικής βαθμολογίας.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΠΤΝ που έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που διοργανώνουν η Ιδρυματικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης του ΠΔΜ κα Δόμνα Μιχαήλ, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΤΕΕΤ κος Ιωάννης Ζιώγας, η Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΠΤΔΕ κα Αγγελική Σακελλαρίου και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΠΤΝ κος Κωνσταντίνος Χρήστου. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 στις 14:00-15:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.g.eetf.

© 2016 nured.uowm.gr