Ενημέρωση για το μάθημα “Αγγλική Γλώσσα” (2307Υ).

Ενημέρωση

Το μάθημα της “Αγγλικής Γλώσσας” (2307Υ) δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17/10/2022, λόγω ασθένειας της καθηγήτριας.

© 2016 nured.uowm.gr