Ενημέρωση για επιμορφωτική δράση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την πιλοτική εφαρμογή ενός βιωματικού σεμιναρίου που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των γνωστικών αντικειμένων. Η εστίαση του σεμιναρίου είναι στην ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και θα διεξαχθεί σε 3 κύκλους (με τον 1ο να προγραμματίζεται για το τέλος της επόμενης εβδομάδας).

Με βάση αυτά τα σεμινάρια, θα προκηρυχθούν 3 υποτροφίες για τη συμμετοχή ισάριθμων φοιτητών σε αντίστοιχο σεμινάριο στην Πορτογαλία (Πανεπιστήμιο του Αβέϊρο) τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Game It Away!”, θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό, βιωματικό σεμινάριο με θέμα τις ικανότητες στην επιχειρηματικότητα. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το συνημμένο έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι οδηγίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, ενώ σε μεταγενέστερη φάση θα γίνει επιλογή 3 φοιτητών για παρακολούθηση του προγράμματος στην Πορτογαλία με τη μορφή υποτροφίας. Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν άμεσα. Απομένουν δύο τελευταίες θέσεις για το προσεχές σαββατοκύριακο.

Θαρρενός Μπράτιτσης

Καθηγητής α΄βαθμίδας

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr