Εγγραφές – Δικαιολογητικά Πρωτοετών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021  έως και Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2021.

1ο ΒΗΜΑ

Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2021  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr . Για την είσοδό τους  στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι υποψήφιοι εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Παρακαλούμε δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας

2ο ΒΗΜΑ

Οι επιτυχόντες, αφού υποβάλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή του Υπουργείου, θα την εκτυπώσουν και θα αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ως 1-10-2021 τα εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής  (που υποβάλλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας),
2. Φωτοτυπία ταυτότητας,
3. Δύο Φωτογραφίες (2) πρόσφατες.
4. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου
5.Βεβαίωση ΑΜΚΑ
6. Υπεύθυνη Δήλωση (Με ακριβές στοιχεία μόνιμης κατοικίας, κιν. τηλ. φοιτητή / τριας, προσωπικό e-mail φοιτητή / τριας)
7. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
8. Μόνο για την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (16 έως 24/09/2021) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους σχετική βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρων Νομών.

Τα δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά (courier ή ταχυδρομείο) ή θα τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος ως 1-10-2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης προσέλευσης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και να προσέρχονται κατόπιν ραντεβού.

Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Νηπιαγωγών
Κτίριο Διοίκησης Φλώρινας
3ο Χμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης
53100 Φλώρινα

Ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password) μετά την οριστική λήξη των εγγραφών και κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση uregister.uowm.gr.

© 2016 nured.uowm.gr