Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, ξεκινούν Δευτέρα 26/09/2016.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στο παρακάτω link:

Προσοχή

Τα επιλογής μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα αλλά θα ξεκινήσουν από τις 3 Οκτωβρίου, αφού ολοκληρωθούν οι δηλώσεις μαθημάτων.

© 2016 nured.uowm.gr