Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξ. 2020-2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021

Έναρξη: Σάββατο 20/02/2021     Λήξη: Παρασκευή  26/02/2021

Οδηγίες και κανόνες συμπλήρωσης της δήλωσης

Στο (eUni.StudentsWeb.UserGuide.pdf) υπάρχουν οι γενικές οδηγίες για το σύστημα e-University.

Οι φοιτητές συνδέονται στο https://students.uowm.gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος και να διαβάσουν προσεχτικά τις οδηγίες για να αποφύγουν λάθη στις δηλώσεις.

Για φοιτητές Β’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 5 (πέντε) υποχρεωτικά μαθήματα και 2 (δύο) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Για φοιτητές Δ’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 4 (Τέσσερα) υποχρεωτικά μαθήματα (0402Υ, 0704Υ 1502Υ, 1907Υ)

ΜΑΘΗΜΑ 2213Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το μάθημα 2213Υ «Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα-Παρατήρηση-Αναστοχασμοί» που προσφέρεται στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο, θα δηλωθεί από τους φοιτητές / τριες που δεν το δήλωσαν στο χειμερινό εξάμηνο. Φοιτητές που χρωστούν από προηγούμενα έτη το 2213Υ οφείλουν να παρουσιαστούν στο 1ο μάθημα για να συνεννοηθούν σχετικά με τη διδάσκουσα.

Οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα 2213Υ – Πρακτική Άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο, θα δηλώσουν 3 (τρία) επιλεγόμενα μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο.

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα 2213Υ – Πρακτική Άσκηση στο εαρινό εξάμηνο, θα δηλώσουν 1 (ένα) επιλεγόμενο μάθημα στο εαρινό εξάμηνο.

Όσοι φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’ εξάμηνο, αυτά θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Δ’ εξαμήνου.

Για φοιτητές ΣΤ’ εξάμ.:

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Δηλώνονται 3 (Τρία) υποχρεωτικά μαθήματα (0519Υ,  0606Υ και 2103Υ).

Προσοχή

Όσο αφορά τις Διδακτικές:

Θα δηλωθούν δύο από τα τέσσερα (2202Υ, 2211Υ, 2217Υ, 2218Υ)

Επιλογής μαθήματα:

Δηλώνεται 3 (τρία) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’ και Δ’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’ και Δ’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του ΣΤ’ εξαμήνου.

Για φοιτητές Η’ εξάμ.:

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έκαναν την πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο,
θα δηλώσουν το μάθημα 0108Υ – Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και θα  δηλώσουν 7 (επτά) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες θα κάνουν την πρακτική άσκηση στο εαρινό εξάμηνο, θα δηλώσου το 2219Υ – Πρακτική Άσκηση και θα δηλώσουν 4 (τέσσερα) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Προσοχή

Όσοι/ες φοιτητές/τριες αποφάσισαν να κάνουν πτυχιακή εργασία (η οποία αντιστοιχεί με 3 μαθήματα επιλογής), δηλώνουν 3 (τρία) λιγότερα μαθήματα επιλογής. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να παραδοθεί στους επόπτες 2 εβδομάδες πριν την εαρινή εξεταστική για τελευταίο έλεγχο και να παραδοθεί στη γραμματεία με την αρχή της εξεταστικής.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’, Δ’ και  ΣΤ’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’, Δ’ και  ΣΤ’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Η’ εξαμήνου.

Επί πτυχίω φοιτητές:

Δηλώνονται όλα τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα.

Δηλώνονται χρωστούμενα επιλογής μαθήματα από το Β’, Δ’, ΣΤ’ και  Η’ εξάμηνο, από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Η’ εξαμήνου.

Για τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τον κ. Μυρωνίδη (τηλ. 23850-55102)

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Μυρωνίδη στη γραμματεία 11:00 – 13:00 (τηλ. 2385055102 η nmironidis@uowm.gr).

© 2016 nured.uowm.gr