Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων

Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.

Ως  καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων  από  τους φοιτητές ορίζεται η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.

http://eudoxus.gr/

© 2016 nured.uowm.gr