Δήλωση μαθημάτων ΠΤΝ Εαρινού εξαμ. ακαδ. έτους 2022-2023

Παρακάτω οδηγίες για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος και να διαβάσουν προσεχτικά τις οδηγίες για να αποφύγουν λάθη στις δηλώσεις.

Λόγου τεχνικού προβλήματος που δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις. Με το που λυθεί το πρόβλημα, θα βγει ανακοίνωση με την ώρα έναρξης των δηλώσεων μαθημάτων. Η διάρκεια θα είναι μέχρι την Τετάρτη 22/02/2023.

© 2016 nured.uowm.gr