Δικαιολογητικά εγγραφών Πρωτοετών φοιτητών

Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι πρωτοετείς φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Εκτυπωμένη η Ηλεκτρονική αίτηση και υπογραμμένη από τον/την φοιτοιτή/τρια.
  2. Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  3. Βεβαίωση πανελλαδικών εξετάσεων (φωτοαντίγραφο)
  4. Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  5. Δύο φωτογραφίες

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στη Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης

53100 Φλώρινα

Υπόψη κ. Ευθυμιάδη

2385055101 – 2385055102

© 2016 nured.uowm.gr