Δικαιολογητικά εγγραφών Πρωτοετών φοιτητών 2019-2020

Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι πρωτοετείς φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Εκτυπωμένη η Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής επιτυχόντων 2019.
  2. Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  3. Βεβαίωση Πανελλαδικών εξετάσεων (φωτοαντίγραφο)
  4. Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  5. Δύο φωτογραφίες
  6. Πιστοποιητικό γεννήσεως ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στη Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης

53100 Φλώρινα

Υπόψη κ. Ευθυμιάδη

2385055101 – 2385055102

© 2016 nured.uowm.gr