Διαδικτυακό Σεμινάριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαδικτυακό Σεμινάριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, με τίτλο “Διαχείριση Κρίσεων στη
Σχολική Κοινότητα: Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης”, στις 8/2/2024, 19:00-21:00.

Μέσω ΖΟΟΜ
https://uoc-gr.zoom.us/j/84372923668

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr