Διαδικτυακή ενημέρωση για την Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2023 – 2024

Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές ενδιαφέρεστε να κάνετε Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, καλείστε να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή ενημέρωση της Δευτέρας για σχετικές διευκρινίσεις.

Διαθέσιμες ημερομηνίες έναρξης 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 και 1/9

Το Γραφείο Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης

© 2016 nured.uowm.gr