Διαδικτυακή Ενημέρωση Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2022 – 2023.

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Νηπιαγωγών σε διαδικτυακή ενημέρωση για τη διαδικασία των αιτήσεων για τη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (Μέσω ΕΣΠΑ) την Δευτέρα 19/12/2022 στις 16:30 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zoom.us/my/uowm.g.cdm.

 

© 2016 nured.uowm.gr