Ανοικτά Μαθήματα – Open Courses

Με  τη  σύμπραξη  25  Πανεπιστημίων  και  ΤΕΙ,  με  τη  συμμετοχή  άνω  των  2.300  διδασκόντων  και  με 
περισσότερα  από  2.300  ακαδημαϊκά  μαθήματα  να  παρέχονται  ελεύθερα  και  δωρεάν  για  όλους  μέσω 
Διαδικτύου, ολοκληρώνεται η δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα», έπειτα από τρία χρόνια πορείας. 
 
To  Πανεπιστήμιο  μας  συμμετέχει  στην  δράση  «Ανοικτά  Ακαδημαϊκά  Μαθήματα»  με  την  ανάπτυξη  38 
ανοικτών μαθημάτων!
 

 

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr