Αναβολή Μαθημάτων της κ. Γκαντιάς

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα της κ. Γκαντιάς

Β’ εξαμηνο 0924Ε – ΤΠΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΓΚΑΝΤΙΑ ΕΛΕΝΗ) Δευτέρα 9:00 – 12:00
ΣΤ’ εξάμηνο 0925Ε – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (ΓΚΑΝΤΙΑ ΕΛΕΝΗ) Δευτέρα 12:00 – 15:00

 

© 2016 nured.uowm.gr