Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

Λόγω της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 193/22-09-2023 συνεδρίασης Συγκλήτου, αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι ημερομηνίες, προ και μετά το πέρας των εκλογών, είναι:

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023

Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023, οι ημερομηνίες αναστολής του εκπαιδευτικού έργου είναι:

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

© 2016 nured.uowm.gr