Αναπλήρωση μαθήματος 2307Υ: Αγγλικά

Αναπλήρωση μαθήματος 2307Υ: Αγγλικά

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος την Τρίτη στις 15 Νοεμβρίου 2022 στις 18:00 – 21:00 μ.μ. στην αίθουσα Πληροφορικής ΠΤΝ/ΠΤΔΕ. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Α’ εξαμήνου προσέρχεστε κανονικά (δεν συμπίπτει με άλλο μάθημα). Οι φοιτητές/φοιτήτριες των υπολοίπων εξαμήνων που συμπίπτει με άλλο μάθημα και δεν μπορούν να παρευρεθούν στο μάθημα των αγγλικών (δεν επηρεάζει η συγκεκριμένη απουσία προσέλευσης επ’ ουδενί τα προαπαιτούμενα του μαθήματος) μπορούν να μελετήσουν το υλικό που θα αναρτηθεί στην eclass, όπως αυτό αναρτάται καθε φορά κατοπιν μαθήματος. Λόγω της συμμετοχής όλων των εξαμήνων στο μάθημα των αγγλικών, καθίσταται δύσκολη η αναπλήρωση σε ημέρα και ώρα που να εξυπηρετεί όλους/όλες.

Η διδάσκουσα

© 2016 nured.uowm.gr