Ανακοίνωση για την εξεταστική

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 265/04-06-2015),  θα δοθεί η δυνατότητα και στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγξουν την δήλωση μαθημάτων τους στο http://students.flo.uowm.gr/ και μετά να περάσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος  για να δηλώσουν τα προαναφερόμενα μαθήματα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να γνωρίζουν τους κωδικούς και τους τίτλους των μαθημάτων τα οποία επιθυμούν να δηλώσουν.

© 2016 nured.uowm.gr