Ανακοίνωση Για πρωτοετείς φοιτητές

Ανακοίνωση

Για πρωτοετείς φοιτητές

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές  να περάσουν από την γραμματεία του τμήματος
για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις φοίτησης και τους κωδικούς ενεργοποίησης.
(Ώρες συνεργασίας 11:00 – 13:00 καθημερινά)

Όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν μπορούν να προσέλθουν στη γραμματεία,
μπορούν να στείλουν e-mail με τα στοιχεία τους στο nmironidis@uowm.gr
και θα τους αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail τους.

Για τις δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών θα ανακοινωθούν ξεχωριστές ημερομηνίες.

© 2016 nured.uowm.gr