Ανακοινώσεις πρακτικής άσκησης (μικρής & μεγάλης) Εαρινό εξάμηνο 2023 – 2024

Παρακάτω ανακοινώσεις / οδηγίες σχετικά με τα μαθήματα :

  • 2213Υ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
  • 2219Υ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

© 2016 nured.uowm.gr