ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμ. 2017-2018

Προσοχή:

Τα υποχρεωτικά μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ξεκινούν Δευτέρα 12/02/2018.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσουν  από 12/02/2018 έως και θα ολοκληρωθούν 18/02/2018.

Τα μαθήματα Διδακτικής του ΣΤ’ εξάμ. καθώς και όλα τα επιλογής μαθήματα θα ξεκινήσουν από 21/02/2018

Λόγο Αποκριών δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα από 15/02/2018 έως και 20/02/2018.

© 2016 nured.uowm.gr