Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινό Εξαμ. 2017-2018 και δηλώσεις μαθημάτων.

!!!! Έχουν γίνει μερικές αλλαγές στο πρόγραμμα. !!!!

Οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων θα αναρτηθούν την επόμενη εβδομάδα και οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν 2/10/2017 και θα ολοκληρωθούν 8/10/2017.

Τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ξεκινούν Δευτέρα 2/10/2017.

Προσοχή

Τα επιλογής μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα αλλά θα ξεκινήσουν από τις 9 Οκτωβρίου, αφού ολοκληρωθούν οι δηλώσεις μαθημάτων.

Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα 2307Υ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

© 2016 nured.uowm.gr