Ανακοίνωση Ορκωμοσίας ΠΤΝ – Νοέμβριος 2019

Οδηγίες για την Ορκωμοσία

Παρακαλούνται οι φοιτητές / τριες, την ημέρα της ορκωμοσίας, να παραδώσουν υποχρεωτικά στη γραμματεία την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, και εφόσον υπάρχει κάρτα σίτισης.

Εάν υπάρχουν βιβλία δανεισμένα, να επιστραφούν στην βιβλιοθήκη.

Θα πρέπει να περάσουν από την γραμματεία στις 11:30 για να υπογράψουν έντυπα για να ορκιστούν και όσοι δήλωσαν την επιθυμία να παραλάβουν πάπυρο, να έχουν 10€ μαζί τους.

© 2016 nured.uowm.gr