Ανακοίνωση – Μάθημα Αγγλική Γλώσσα (Γ’ Εξάμηνο)

Ξεκίνα το μάθημα 2307Υ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα 17/10/2016 για τους φοιτητές 2ου έτους
(Γ’  Εξαμ.). Έχει αλλάξει η ώρα του μαθήματος. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο κάθε Δευτέρα 15:00 – 18:00 με την κ. Πολυξένη Μανώλη

© 2016 nured.uowm.gr