ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑ 2219Υ

Στο μάθημα 2219Υ «Πρακτική Άσκηση: διερεύνηση, σχεδιασμός, ανάληψη διδακτικού έργου» που προσφέρεται στο Ζ’ και Η’ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες κατανέμονται στα δύο εξάμηνα με αλφαβητική σειρά. Κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο το μάθημα παρακολουθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες που το όνομά τους αρχίζει από Α έως ΚΩ*** κι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ΟΛΑ τα παρακάτω προαπαιτούμενα μαθήματα:

  • 0701Υ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
  • 2213Υ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: αναλυτικά προγράμματα – παρατήρηση – Αναστοχασμός
  • τέσσερις (04) διδακτικές από το Ε’ και Στ’ εξάμηνο.

 Για τη δομή και το περιεχόμενο του μαθήματος 2219Υ, βλ. Οδηγό Σπουδών, περίγραμμα μαθήματος. Απορίες και διάφορα οργανωτικά ζητήματα συζητιούνται στο 1ο μάθημα και όχι ατομικά δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Μετά το 1ο μάθημα κανένα αίτημα δεν θα γίνει δεκτό.

*Σας παρακαλούμε πολύ να σχηματίσετε ομάδες των τριών ατόμων και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο παρακάτω link μέχρι την Δευτέρα 2/10/2023 και ώρα 13:00 : https://forms.gle/aU3QDprqshNCL9XF6. Θερμή παράκληση για διευκολυνση της οργανωτικής διαδικασίας, οι εργαζόμενοι φοιτητες/τριες να κάνουν ομάδες μεταξύ τους.

 

Οι υπεύθυνες του μαθήματος

© 2016 nured.uowm.gr