Ανακοίνωση: μάθημα 1405Y – Μαθηματική Εκπαίδευση στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία

Το μάθημα 1405Y – Μαθηματική Εκπαίδευση στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία του Γ’ Εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 03/10/2023. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή την Τρίτη 10/10/2023.

Ο Διδάσκων

© 2016 nured.uowm.gr