Ανακοίνωση και οδηγίες για το ωρολόγιο πρόγραμμα για τους πρωτοετής φοιτητές / τριες.

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου.

Περιμένουμε τελική κατάσταση από το υπουργείο ώστε να μπορούνε οι φοιτητές / τριες να ενεργοποιήσουν τους ιδρυματικούς λογαριασμούς.

Μέχρι να βγει ανακοίνωση από την γραμματεία, δεν θα μπορούν οι φοιτητές / τριες να αποκτήσουν ιδρυματικό λογαριασμό, ακαδημαϊκή ταυτότητα, να παραλάβουνε βεβαίωση σπουδών κλπ. Μόλις είναι έτοιμο το σύστημα θα αναρτηθούν οδηγίες.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 2/10/2022 αλλά στο ωρολόγιο πρόγραμμα για το Α’ εξάμ., δεν υπάρχουν μαθήματα Δευτέρα.

© 2016 nured.uowm.gr