Ανακοίνωση – Υποχρεωτικές παρουσίες στα μαθήματα διδακτικής

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν μαθήματα διδακτικής του 3ου έτους θα πρέπει να είναι παρόντες/ούσες στο μάθημα στις 7 (επτά) τουλάχιστον από τις 13 εβδομάδες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών.

© 2016 nured.uowm.gr