Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές 2018-2019

Για πρωτοετείς φοιτητές

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να περάσουν από την γραμματεία του τμήματος για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις φοίτησης και τους κωδικούς ενεργοποίησης.
(Ώρες συνεργασίας 11:00 – 13:00 καθημερινά)

Όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν μπορούν να προσέλθουν στη γραμματεία,
μπορούν να λάβουν τα παραπάνω με δύο τρόπους:

 • Στέλνοντας e-mail στο nmironidis@uowm.gr από το προσωπικό τους e-mail με τα παρακάτω στοιχεία του φοιτητή/τριας.:
  • Επώνυμο
  • Όνομα
  • Μόνιμη Διεύθυνση. Οδός, ΤΚ, Πόλη
  • Τηλ. Μόν. Κατοικίας και κινητό τηλ.
 • Στέλνοντας αίτηση με Fax στο 23850-55099 με την Αστυνομική Ταυτότητα του φοιτητή/τριας και τα παρακάτω στοιχεία του φοιτητή/τριας.:
  • Επώνυμο
  • Όνομα
  • Μόνιμη Διεύθυνση. Οδός, ΤΚ, Πόλη
  • Τηλ. Μόν. Κατοικίας και κινητό τηλ.

(Να αναφέρουν τον αριθμό Fax στον οποίο επιθυμούν να σταλθούν οι κωδικοί.)

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού, οι φοιτητές / τριες να μεταφερθούν στο παρακάτω link:

http://students.uowm.gr/ και στο πάνω μέρος να επιλέξουν Ενεργοποίηση λογαριασμού, και από την λίστα Τμήμα να επιλέξουν 602-ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ. Στο e-mail να βάλουν το προσωπικό τους e-mail, εάν δεν έχουν προσωπικό να βάλουν το πανεπιστημιακό e-mail από το Δελτίο ενεργοποίησης καθώς και το κινητό τους τηλέφωνο.

Μετά από την ενεργοποίηση του λογαριασμού, οι φοιτητές / τριες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για πανεπιστημιακή ταυτότητα στο παρακάτω link: http://academicid.minedu.gov.gr/ και να κάνουν την εγγραφή.

© 2016 nured.uowm.gr