ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2219Υ και 2213Υ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι τα μαθήματα 2219Υ «Πρακτική Άσκηση: διερεύνηση, σχεδιασμός, ανάληψη διδακτικού έργου» και 2213Υ «Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα-Παρατήρηση-Αναστοχασμοί» θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις 4/10/2023 και 5/10/2023 αντίστοιχα.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες για την παρουσία τους σε αυτά.

Οι υπεύθυνες του μαθήματος

© 2016 nured.uowm.gr