Ανακοίνωση για το μάθημα της Πέμπτης (03/11/2022) – 0922Υ – Πρακτικές Ακαδημαϊκού Λόγου

Το μάθημα της Πέμπτης (03/11/2022) 0922Υ-Πρακτικές Ακαδημαϊκού Λόγου (09:00 – 12:00) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του Διδάσκοντα.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Για την ημερομηνία και την ώρα της αναπλήρωσης θα ενημερωθείτε στο επόμενο μάθημα (10/11/2022) το οποίο θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο Διδάσκων

Χρίστος Τρ. Τσαντάκης

© 2016 nured.uowm.gr