Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλικά Ι

Προσωρινό πρόγραμμα-Αναπληρώσεις 

Το μάθημα Αγγλικά Ι θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 6-9 μμ (Μεγ. αμφιθέατρο)
και θα γίνουν δυο αναπληρώσεις την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 9-12 πμ (Μεγ. αμφιθέατρο)
και 12-3 μμ (Αίθ. Α3).

Η διδάσκουσα,

Πολυξένη Μανώλη

© 2016 nured.uowm.gr