Ανακοίνωση για το μάθημα 2213Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο 2ο μάθημα του 2213Υ «Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα – Παρατήρηση – Αναστοχασμός», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/03 στις 3μμ θα εξεταστούν δια ζώσης τα αιτήματα των φοιτητών/τριών που δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν στο 1ο μάθημα για σοβαρούς λόγους. Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα 2213Υ είναι υποχρεωτικό με υποχρεωτικές παρουσίες και υποχρεωτικές παρατηρήσεις σε συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία της Φλώρινας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος δεν δίνονται απαλλακτικές εργασίες, ούτε δυνατότητα μερικής παρακολούθησης. Μετά την παραπάνω ημερομηνία  κανένα αίτημα δεν θα εξετάζεται.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή (φωτοτυπίες). Σχετικά αιτήματα σε ηλεκτρονική μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

© 2016 nured.uowm.gr