Ανακοίνωση για το μάθημα 2103Υ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Το μάθημα 2103Υ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2/4/2021 στις 15:00 – 18:00.
Η καθηγήτρια είναι η ΘΩΜΑΙΤΣΑ ΝΙΚΑ.
Έχει δημιουργηθεί το μάθημα στο eClass και μπορούν οι φοιτητές / τριες να κάνουν έγγραφή.

© 2016 nured.uowm.gr