Ανακοίνωση για το μάθημα “1309Ε – Η ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ”

Το μάθημα “1309Ε – Η ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ” που διδάσκετε Παρασκευή και προσφέρεται σε τρία εξάμηνα Γ’, Ε’ και Ζ’, θα πραγματοποιείται στην εικονική αίθουσα τηλεδιάσκεψης ZOOM για το 3ο εξάμηνο:
Αίθουσα 2 – Σύνδεσμος : https://zoom.us/my/uowm.nured2

Meeting ID : 563-154-5286

Ώρα Έναρξης Μαθήματος: 15:30 μ.μ.

Όταν θα ολοκληρωθεί η έκδοση ιδρυματικού λογαριασμού θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του e-class.

© 2016 nured.uowm.gr