Ανακοίνωση για το μάθημα 0912Υ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Το μάθημα 0912Υ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ θα εξεταστεί στις 19/2/2020 και 15:00 – 18:00 για τους επί πτυχίο φοιτητές (από 5ο έτος και μετά)

Το μάθημα έχει αφαιρεθεί από τον οδηγό σπουδών 2018-2019 και μετά.

Οι φοιτητές από οδηγό σπουδών 2017-2018 και νωρίτερα (6ο εξάμηνο) που το διδαχτήκαν στο εαρινό εξάμηνο, θα το δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο για να εξεταστούν τον Ιούνιο. Το σύστημα είναι ανοιχτώ και μπορεί να δηλωθεί το μάθημα για το εαρινό εξάμ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μυρωνίδη στο 2385055102.

© 2016 nured.uowm.gr