Ανακοίνωση για τη μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς

Ανακοινώνεται ότι η αργία της Πρωτομαγιάς μετατίθεται για τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022. Τα μαθήματα μετά τις διακοπές του Πάσχα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 3 Μαΐου 2022.

Στο ΦΕΚ τ.Β’ 1758/11-04-2022 έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμ. 33566/2022 υπουργική απόφαση με την οποία μεταφέρεται η αργία της 1ης Μαΐου 2022 για τις 2 Μαΐου 2022 και ημέρα Δευτέρα. Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/7001ecb13becee111a9b173106f4c53103e9.html θα βρείτε το συνημμένο ΦΕΚ.

© 2016 nured.uowm.gr