Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Γαργαλιάνου

Τα μαθήματα του κ. Γαργαλιάνου:

1904Ε ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1905Ε ‐ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν θα πραγματοποιηθούν 13/10/2021 και 14/10/2021

© 2016 nured.uowm.gr